Regulamin

 • Dane kontaktowe
  Dostępny pod adresem VTES.STORE (VTES.EU) sklep internetowy prowadzony jest przez Alicję Staszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Alis Alicja Staszewska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki w Warszawie
 • REGON: 380396970, NIP: 6381596523
 • Dane adresowe: Morcinka 48a, 43-200 Pszczyna.
 • Zapytania i reklamacje mogą być kierowane pod adres: sklep@vtes.store lub pod numerem telefonu: 692 881 914 w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze / oprócz sobót , niedziel i świąt /
 • Nazwy i znaki towarowe producentów: wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu internetowego VTES.STORE należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach VTES.STORE użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny / teksty, obrazki, grafiki / oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność VTES.STORE, producentów, dostawców lub firm współpracujących.
 • Formy porozumiewania się z klientem: VTES.STORE  wykorzystuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem
  • Formularze na stronie internetowej www.vtes.store
  • Poczta elektroniczna
  • Telefon
  • Korespondencja tradycyjna (pocztowa).
 • Dostępności towaru: ilości podane w formularzu zamówieniowym są ilościami potencjalnymi i mogą ulec zmianie podczas składania zamówienia. W przypadku raku informacji o statusie towaru na magazynie VTES.STORE zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w późniejszym terminie, w chwili dostępności towaru albo po uprzednim skonsultowaniu terminu z klientem.
 • Realizacja Zamówień: zamówienia są realizowane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Wysyłki towaru w zależności od kraju i rozmiarów przesyłki będą realizowane w poniedziałki i piątki – lub w pierwsze dni robocze następujące. Pod terminem realizacja zamówienia należy rozumieć potwierdzenie dostępności produktu (lub jego braku) oraz poinformowanie o terminie wysyłki.
 • Przesyłki i termin realizacji zamówienia: przesyłki paczek VTES.STORE na terenie Polski realizowane są poprzez Firmą Kurierską InPost. Koszty przesyłki ponosi Klient. Przy zamówieniu przekraczającym standardowe gabaryty, wagę itp. zamówienie zostanie zrealizowane po uprzednim poinformowaniu klienta o dodatkowych kosztach. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od dokonania i potwierdzenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień przedpremierowych i indywidualnych – złożonych drogą mailową i na warunkach dodatkowo określonych przez obie strony – kupującego i sklep VTES.STORE
 • Płatności: płatności będą realizowane za pomocą systemu przelewy24.pl/PayPal.com  albo po dodatkowym uzgodnieniu z kupującym/firmą za pomocą tradycyjnego przelewu zgodnie z ustalonym terminem płatności. Przy zamówieniach indywidualnych płatność dokonywana jest od razu podczas finalizacji zakupu. Inne formy płatności są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową akceptowalnej przez obie strony formy.
 • Ceny wszystkich produktów w witrynie VTES.STORE są cenami brutto i zawierają doliczony podatek od towarów i usług.
 • Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie wystawiona faktura VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Wpłaty w naszym sklepie dokonywane są poprzez system Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub PayPal.com W przypadku wyboru płatności poprzez inny Bank nie wymieniony w systemie przelewy24.pl, nie udanego transferu dokonania przelewu poprzez system przelewy24.pl lub płatności indywidualnej w innym terminie /do 7 dni/ – wpłat należy dokonywać na nasze konto bankowe :

Alis Alicja Staszewska


Morcinka 48A; 43-200 Pszczyna

 

PL 55 1140 2004 0000 3902 7768 6555

 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość: każdy Konsument może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy) dokonanego w VTES.STORE na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową, jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru zgłosi do VTES.STORE  fakt odstąpienia od umowy poprzez pisemne oświadczenie wysłane na podany wyżej adres korespondencyjny, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data jego nadania. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Skutkiem odstąpienia od umowy jest to, iż umowę uważa się za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki wybrał konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu nadwyżki kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta spowodowanej wybraniem przez niego droższego sposobu dostarczenia rzeczy, aniżeli najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy do przedsiębiorcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sugerowana procedura odstąpienia od umowy zwartej na odległość: do odstąpienia od umowy wystarczy nadać na adres VTES.STORE wypełniony formularz odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj FORMULARZ ZWROTU TOWARU.
  Aby jednak procedura odstąpienia od umowy przebiegła jak najszybciej i sprawnie, prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad/kroków:
 • Poinformowanie nas o Państwa decyzji poprzez oświadczenie złożone poprzez wysłanie wiadomości email na adres sklep@vtes.store i przesłanie FORMULARZ ZWROTU TOWARU na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem
 • Skompletowanie zwracanego towaru.
 • Dołączenie do paczki dowodu zakupu (paragon/faktura).
 • Dołączenie do paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przynajmniej dane kontaktowe do siebie (dla szybszej identyfikacji przesyłki/zamówienia).
 • Bezpieczne zapakowanie paczki.
 • Niezwłoczne nadanie paczki, na swój koszt, na adres podany w formularzu zwrotu towaru
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach umowy:

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Proces obsługi zwrotu towaru i przesłania pieniędzy do Państwa będzie szybszy jeśli:
 • Zgłoszenia zwrotu dokonacie Państwo przez nasz FORMULARZ ZWROTU TOWARU
 • Produkt będzie kompletny i będzie zwracany w oryginalnym opakowaniu
 • Do przesyłki zostanie załączone czytelnie wypełnione pismo informujące o odstąpieniu od umowy wraz z danymi kontaktowymi do Państwa
 • Przesyłka zostanie do nas dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Rękojmia

  1. VTES.STORE ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

  2. VTES.STORE odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne towarów

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze w tej samej chwili. Towar ma wady fizyczne, w szczególności, gdy:

  a. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

  4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży

  5. W ramach rękojmi Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
  a. Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba że VTES.STORE niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już naprawiany lub wymieniany przez sprzedawcę)
  b. Żądania naprawy lub wymianu towaru

  6. Odpowiedzialność VTES.STORE  z tytułu rękojmi za wady fizyczne ustaje z upływem dwóch lat od wydania towaru.

  7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 • Procedura reklamacyjna

  1. VTES.STORE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. VTES.STORE nie jest producentem towarów.
  2. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach określonych w Regulaminie na swojej stronie internetowej lub jeśli Regulamin gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się na stronie internetowej producenta lub na opakowaniu produktu.
  3. Koszty związane z odesłaniem do nas towaru reklamowanego zwrócimy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
  4. Dla przyspieszenia procedury reklamacyjnej zaleca się aby do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu produktu w naszym sklepie: paragon, fakturę, potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej.
  5. W reklamacji klient powinien opisać wykryte braki lub wady fizyczne towarów oraz sformułować, z którego z uprawnień z tytułu rękojmi korzysta.
 • Reklamacja dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. VTES.STORE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient może powiadomić VTES.STORE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Alis Alicja Staszewska Morcinka 48a 43-200 Pszczyna lub mailowo pod adres:sklep@vtes.store
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

VTES.STORE  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Rozstrzyganie sporów

1. Spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a VTES.STORE, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności skorzystać z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową lub skorzystania ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Klient będący konsumentem może zwrócić się również o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta, a także do organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona interesów konsumentów, takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich czy Federacja Konsumentów.
3. Od 15 lutego 2016 roku Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów – dotyczących umów i zobowiązań związanych ze sprzedażą internetową – pomiędzy konsumentem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej i przedsiębiorcą zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej. Platforma znajduje się pod adresem: KOMISJA EU

Zmiana regulaminu


VTES.STORE  ma prawo do dokonania zmiany niniejszego regulaminu.

Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie drogą ogłoszenia na stronie internetowej

Zmiana regulaminu wchodzi w życie, gdy wynika ona z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a jest korzystniejsza dla Klienta.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU